Антиоксиданти: какво представляват и какво правят.

Използването на антиоксидантни добавки е широко разпространено сред потребителите и здравните специалисти. Изследователите събират ежедневни данни за възможността за предотвратяване или подобряване на хода на много патологии, дължащи се на използването на антиоксиданти, независимо дали те са директно придобити чрез диета или осигурени чрез хранителни добавки. Функцията на антиоксидантите е да предотвратяват или контролират процесите на окисляване; оттук и префиксът против, т.е. "против" термина. Окислението е процес на изгаряне на кислород в клетките за производството на енергия и последващото освобождаване на вещества, известни като свободни радикали. Свободните радикали са изключително чувствителни нестабилни молекули, които могат да увредят клетъчната ДНК, както и различни тъкани. Според прогнозите на изследователите, свободните радикали засягат клетъчната ДНК с честота между 75 000 и 100 000 пъти на ден. Молекулите на свободните рад...

Виж повече